Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 6 tài liệu

0
281
lượt xem
0
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập

Mô tả BST Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu đơn, biểu mẫu văn bản trong bộ sưu tập Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập trên elib.vn. Các mẫu đơn, biểu mẫu được chúng tôi sưu tầm, chọn lọc từ những mẫu đơn phổ biến, được nhiều người sử dụng và cần thiết trong cuộc sống. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý bạn đọc tiết kiệm thời gian trong những tình huống cần thiết.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu được tổng hợp trong bộ sưu tập Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập. Đồng thời, bạn cũng có thể xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Hoặc download về làm tư liệu tham khảo hoặc sử dụng khi cần.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP
(Dùng cho học sinh, sinh viên học tại các trường, khoa dự bị đại học, các trường đại học,
cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề)

Kính gửi: Phòng lao động - thương binh và xã hội (cấp huyện)
Họ và tên:..........................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................................................................
Dân tộc:............................................................................................................................................
Ngành học:.............................................Mã số học sinh/sinh viên:..................................................
Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên:...................................................................................................
Nơi cư trú của gia đình:....................................................................................................................
Thuộc đối tượng được hưởng chi phí hỗ trợ học tập theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010- 2015.
Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ trợ học tập theo quy định và chế độ hiện hành

.....…, ngày ......tháng.....năm......
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
 

Đồng bộ tài khoản