Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền nhà ở cho học sinh bán trú

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 3 tài liệu

0
273
lượt xem
2
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền nhà ở cho học sinh bán trú

Mô tả BST Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền nhà ở cho học sinh bán trú

Quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các mẫu đơn, mẫu văn bản trên elib.vn. Chúng tôi đã sưu tầm các mẫu đơn, biểu mẫu được soạn sẵn đúng quy cách theo quy định ban hành của nhà nước trong bộ sưu tập Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền nhà ở cho học sinh bán trú. Mời quý bạn đọc tham khảo để biết cách viết các mẫu đơn hoặc download về sử dụng trực tiếp.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền nhà ở cho học sinh bán trú

Tại eLib.VN bạn sẽ dễ dàng tìm tham khảo và download miễn phí các tài liệu hay về giáo dục phổ thông, ngoài ra còn có nhiều văn bản, biểu mẫu, đơn từ phục vụ cho việc dạy và học như bộ sưu tập Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền nhà ở cho học sinh bán trú dưới đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO HỌC SINH BÁN TRÚ

Kính gửi: Trường…………………………………….

Họ và tên học sinh:……………………….
Ngày sinh:……………………………….
Thường trú tại thôn (bản)…………………..Xã…………………….
Huyện……………………..Tỉnh………………………
Em đang học lớp:…………………….là học sinh bán trú của trường.
Căn cứ Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, em làm đơn này kính đề nghị nhà trường xem xét để em được hỗ trợ tiền ăn theo quy định của chế độ hiện hành.

 ……, ngày …..tháng…..năm……… Phụ huynh học sinh Học sinh
( Ký, ghi rõ họ, tên ) ( Ký, ghi rõ họ, tên )


Xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường
( Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Đồng bộ tài khoản