Mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 18 tài liệu

0
516
lượt xem
2
download
Xem 18 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí

Mô tả BST Mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí

Quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các mẫu đơn, mẫu văn bản trên elib.vn. Chúng tôi đã sưu tầm các mẫu đơn, biểu mẫu được soạn sẵn đúng quy cách theo quy định ban hành của nhà nước trong bộ sưu tập Mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí. Mời quý bạn đọc tham khảo để biết cách viết các mẫu đơn hoặc download về sử dụng trực tiếp.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí. Và vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, các bạn còn có thể download về sử dụng hoặc tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn của chúng tôi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo
và học sinh phổ thông công lập)

Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông)


Họ và tên (1): ........................................................................................................
Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2): .................................................................
Hiện đang học tại lớp: ...............................................................................................
Trường: ...............................................................................................

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49 và Nghị định 74)
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

.........., ngày.....tháng.......năm …...
Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
 

Đồng bộ tài khoản