Mẫu đơn đề nghị phúc khảo bài thi kết thúc học phần

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 12 tài liệu

0
445
lượt xem
1
download
Xem 12 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn đề nghị phúc khảo bài thi kết thúc học phần

Mô tả BST Mẫu đơn đề nghị phúc khảo bài thi kết thúc học phần

Bạn muốn kiểm tra lại điểm thi, bạn muốn phúc khảo lại bài thi chính xác hơn hãy download Mẫu đơn đề nghị phúc khảo bài thi kết thúc học phần để giúp bạn kiểm tra, cải thiện điểm thi chính xác hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn đề nghị phúc khảo bài thi kết thúc học phần

Với Mẫu đơn đề nghị phúc khảo bài thi kết thúc học phần sẽ giúp bạn đăng ký kiểm tra lại bài thi học phần của mình để nhận được kết quả bài thi chính xác hơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO

Kính gửi: Khoa ………………………………………
Trường Cao đẳng Công Thương Tp.HCM


Họ và tên sinh viên : ; MSSV :
Khóa : ; Ngành : ; Lớp (*):
Đã dự thi kết thúc học phần:
Kỳ thi ngày: ……/……/ 20…….
Đạt điểm :
Nay tôi làm đơn này kính xin được chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần nói trên.
Ghi chú : (*) Sinh viên học theo tín chỉ, ghi tên lớp chuyên ngành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …
Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Đồng bộ tài khoản