Mẫu đơn đề nghị tạm ngừng học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 4 tài liệu

0
136
lượt xem
1
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn đề nghị tạm ngừng học

Mô tả BST Mẫu đơn đề nghị tạm ngừng học

Đa dạng các loại mẫu đơn hành chính dành cho ngành giáo dục tại đây như bộ sưu tập Mẫu đơn đề nghị tạm ngừng học sẽ giúp bạn dễ dàng và thuận tiện sử dụng khi cần. Các mẫu đơn được biên soạn theo chuẩn biểu mẫu văn bản sẽ là tài liệu hay dành cho bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn đề nghị tạm ngừng học

Xem và download các mẫu đơn dành cho ngành giáo dục như Mẫu đơn đề nghị tạm ngừng học tại eLib.VN hoàn toàn miễn phí. Các mẫu đơn được sưu tầm và biên soạn theo chuẩn văn phong hành chính giúp bạn tiện lợi sử dụng khi cần.

ĐƠN XIN TẠM DỪNG HỌC TẬP

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố HCM

Em tên là:………………………………Mã số:…………………..................................
Ngày sinh:……………………..Nơi sinh:………………………………………………
Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………..
Hiện đang học lớp:……………………..…….Khóa:…………..………….....................
Thuộc Khoa:….……………………………...…………………………………………..
Ngành, nghề: ……………………………………………………………………………
Hệ đào tạo……………………………………...........................................................................
Điểm TB chung tích lũy………........
Nay vì lý do :
Thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Gia cảnh: bố mẹ đau ốm, gia đình quá khó khăn, không có khả năng tiếp tục học.
Bản thân bị bệnh.
Lý do cá nhân khác.
Em làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh cho phép em được nghỉ học kể từ ngày …/……/…..đến ngày …/…/….. và bảo lưu kết quả học tập của mình.
Kính mong được sự xem xét và chấp thuận của Hiệu trưởng./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày… tháng …năm 20.…
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

  

Đồng bộ tài khoản