Mẫu đơn dự thi liên thông

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 5 tài liệu

0
197
lượt xem
0
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn dự thi liên thông

Mô tả BST Mẫu đơn dự thi liên thông

Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho việc tìm kiếm các Mẫu đơn dự thi liên thông, thư viện eLib đã sưu tầm tạo thành BST Mẫu đơn dự thi liên thông để các bạn tiện tham khảo. Hi vọng với BST này, các bạn sẽ biết cách viết và trình bày mẫu đơn theo đúng quy định.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn dự thi liên thông

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu mẫu Mẫu đơn dự thi liên thông. Mời các bạn cùng tham khảo:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ÐĂNG KÝ DỰ THI LIÊN THÔNG

                                               

                                                Kính gửi: - Ban Giám Hiệu Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học, Tp. HCM
                                                                 - Phòng Đào tạo – NCKH.

 

Tôi tên: ………………. ………………………….…
Ngày sinh: ….........................Nơi sinh: ……..…...
Địa chỉ thường trú (ghi rõ):…………………………………………Điện thoại liên hệ:……………………
Đã tốt nghiệp bậc Cao đẳng ngành : …………………………………………………………….
Trường : ………………………………………………………………………………………….
Xếp hạng tốt nghiệp : …………………………………… Năm tốt nghiệp : ……………………

Xin đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy tập trung :
Khóa thi ngày : …………………………………………………………………………………..
Ngành : …………………………………………………………………………………………..
Chuyên ngành : ………………………………………………………………………………….

 

Tp.HCM, ngày…….tháng…….năm 20……
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
 

Đồng bộ tài khoản