Mẫu đơn hỗ trợ học tập

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 6 tài liệu

0
85
lượt xem
0
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn hỗ trợ học tập

Mô tả BST Mẫu đơn hỗ trợ học tập

Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho việc tìm kiếm các Mẫu đơn hỗ trợ học tập, thư viện eLib đã sưu tầm tạo thành BST Mẫu đơn hỗ trợ học tập để các bạn tiện tham khảo. Hi vọng với BST này, các bạn sẽ biết cách viết và trình bày mẫu đơn theo đúng quy định.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn hỗ trợ học tập

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu mẫu Mẫu đơn hỗ trợ học tập. Mời các bạn cùng tham khảo:

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
(Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông theo quy định tại điều 6 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP)

Kính gửi: Phòng lao động -thương binh và xã hội (cấp huyện)

Họ và tên (1):
Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):
Hiện đang học tại lớp:
Trường:
Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49)
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định và chế độ hiện hành.

.........., ngày .... tháng .... năm ...........
Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Đồng bộ tài khoản