Mẫu đơn học ghép lớp

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 5 tài liệu

0
251
lượt xem
3
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn học ghép lớp

Mô tả BST Mẫu đơn học ghép lớp

Thư viện elib giới thiệu đến bạn BST Mẫu đơn học ghép lớp để giúp các bạn biết cách trình bày, biết các thông tin cần thiết khi viết đơn học ghép lớp. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn học ghép lớp

Đây là một trong những mẫu đơn trích từ BST Mẫu đơn học ghép lớp. Các bạn có thể xem trực tiếp tại Website elib.vn hoặc có thể download về làm tài liệu tham khảo:

        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                         Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

------------- --------------


ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC LỚP GHÉP


            Kính gửi: - PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
                           - CHỦ NHIỆM KHOA ................................................................................
                           - CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ................................................................................

Tên em là: ………………………………………… Mã sinh viên:………………………
Lớp chuyên ngành : ……………………………… Khóa: . . . . . . .Khoa: ………………………
Tổng số tín chỉ đã đăng ký học trong học kỳ hiện tại là:……… tín chỉ.
Hệ đào tạo : • Chính quy • Ngoài ngân sách • POHE • Chương trình tiên tiến • Khác (lưu HS tự túc … )
Em làm đơn này kính đề nghị phòng Quản lý đào tạo, Khoa, Bộ môn cho phép em được học GHÉP LỚP với lớp học phần sau : ………………………………………………………………………………………..
(Mã học phần trước đây đã đăng ký học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số TC : ……)
Học cùng với khóa…....học kỳ......năm học 20.... - 20..... Thời gian học từ ................. đến ....................
Nếu được phép đăng ký học, em xin hứa chấp hành nghiêm túc kỷ luật học tập và các quy định của nhà trường.
Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Cố vấn học tập                                                             Hà Nội, ngày tháng năm 20... 

(Ký tên, ghi rõ họ tên)                                                                                Người làm đơn

Đồng bộ tài khoản