Mẫu đơn hủy học phần

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 20 tài liệu

0
571
lượt xem
0
download
Xem 20 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn hủy học phần

Mô tả BST Mẫu đơn hủy học phần

Với mong muốn giúp bạn viết Mẫu đơn hủy học phần theo đúng khuôn mẫu quy định, thư viện eLib đã sưu tầm và chọn lọc tạo thành BST Mẫu đơn hủy học phần. Mong rằng, BST này cùng nhiều mẫu đơn khác có trên thư viện eLib sẽ giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính theo đúng yêu cầu.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn hủy học phần

Mời các bạn cùng tham khảo 1 mẫu đơn trích từ BST Mẫu đơn hủy học phần để biết cách viết, cách trình bày đơn theo đúng yêu cầu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN HỦY HỌC PHẦN


Kính gửi:  Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

- Thầy/cô CVHT: ...............................................................................

Em tên là: ............................................................. Mã số sinh viên: .........................................
Lớp: ..............................................................................................................................................
Học kỳ …… năm 20…. - 20….., em đã đăng ký học tổng số .........TC. Nay, em viết đơn này kính đề nghị Thầy/Cô CVHT, Nhà trường xem xét cho phép em được hủy các học phần sau:
STT  Tên học phần  Mã HP  Số TC  Lý do
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
4..............................................................................

Em xin hứa thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà trường về việc học tập và hoàn thành đầy đủ học phí. Kính mong được sự chấp thuận của Thầy/Cô CVHT và Nhà trường.

Ý kiến của Cố vấn học tập
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

Đồng bộ tài khoản