Mẫu đơn mượn học bạ

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 5 tài liệu

0
1.813
lượt xem
7
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn mượn học bạ

Mô tả BST Mẫu đơn mượn học bạ

Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho việc tìm kiếm các mẫu Mẫu đơn mượn học bạ, thư viện eLib đã sưu tầm tạo thành BST Mẫu đơn mượn học bạ để các bạn tiện tham khảo. Hi vọng với BST này, các bạn sẽ biết cách viết và trình bày mẫu đơn theo đúng quy định.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn mượn học bạ

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu mẫu Mẫu đơn mượn học bạ. Mời các bạn cùng tham khảo:

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN MƯỢN (bằng, học bạ, bảng điểm bản chính)

 

Kính gửi: Phòng Công tác SV - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Tên tôi là: ...................................................Sinh ngày..................... Tại.................................
Mã số SV: ...............................
Hiện nay là sinh viên lớp: ................. khóa: .............................Khoa:......................................
Số điện thoại liên lạc:
Tôi có nhu cầu sử dụng (bằng, học bạ, bảng điểm bản chính) cho việc .................................
..................................................................................................................................................
Vậy tôi viết đơn này đề nghị Trường cho mượn .................................... bản chính để giải quyết công việc cá nhân trong thời gian từ ngày ........................... đến ngày ..............................
Tôi xin cam đoan thực hiện đúng quy định của Trường về quản lý hồ sơ HSSV. Xin chân thành cảm ơn.

NGƯỜI BẢO LÃNH (nếu có)
Tôi là............................................................., cán bộ/giáo viên công tác tại phòng/khoa .............................của Trường xin được bảo lãnh cho HSSV................. được mượn ............................. để giải quyết công việc cá nhân. Nếu HSSV........... không thực hiện đúng cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
(ký tên)

Ngày.......tháng.......năm ..........
Người làm đơn

 

Đồng bộ tài khoản