Mẫu đơn xác nhận đã học xong chương trình

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 5 tài liệu

0
76
lượt xem
0
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xác nhận đã học xong chương trình

Mô tả BST Mẫu đơn xác nhận đã học xong chương trình

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc các mẫu đơn, các mẫu văn bản được sử dụng nhiều trong cuộc sống. Bộ sưu tập Mẫu đơn xác nhận đã học xong chương trình được chúng tôi chọn lọc, tổng hợp các mẫu đơn, mẫu văn bản đúng quy cách được quy định trong các thông tư của Bộ Nội vụ. Mời quý bạn đọc tham khảo hoặc download để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xác nhận đã học xong chương trình

Mẫu đơn xác nhận đã học xong chương trình và mẫu đơn khác đều được eLib.vn sắp xếp theo hệ thống khoa học, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và sử dụng hiệu quả các mẫu đơn từ liên quan về giáo dục và đạo tạo bạn đang cần.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN XÁC NHẬN
ĐÃ HỌC XONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang
Tôi tên: Mã số SV:
Ngày, tháng, năm sinh:
Nơi sinh:
Lớp: Khoa:
Điện thoại liên lạc:
Đã học xong chương trình đào tạo:
- Tổng số tín chỉ tích lũy toàn khoá:
- Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa:
Trong khi chờ hoàn tất các thủ tục để được xét tốt nghiệp, kính đề nghị Hiệu trưởng xác nhận tôi đã học xong chương trình đào tạo với tổng số tín chỉ tích luỹ và điểm trung bình toàn khoá nêu trên.
Kính mong được sự xem xét và chấp thuận của Hiệu trưởng.
Ý kiến …….., ngày…… tháng…… năm 20…
của giảng viên cố vấn Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận
Tiền Giang, ngày…..tháng….năm…..
TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG QLĐT
 

Đồng bộ tài khoản