Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 3 tài liệu

0
2.016
lượt xem
7
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Mô tả BST Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Nhằm giúp quý bạn đọc trình bày các mẫu đơn, các biểu mẫu văn bản đúng quy định của nhà nước, Thư viện elib đã tổng hợp các mẫu đơn, các biểu mẫu thành bộ sưu tập trên website elib.vn. Tiện lợi và dễ tìm kiếm là điều mà chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho quý bạn đọc. Tham khảo các mẫu đơn trong bộ sưu tập Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn thì việc viết đơn, biểu mẫu theo quy định không còn là điều khó khăn. Các bạn có thể tham khảo trực tiếp hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, các bạn còn có thể xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác trên Thư viện Elib. Hoặc đăng nhập để tải về làm tư liệu tham khảo hoặc sử dụng khi cần thiết.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------***------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Kính gởi: UBND xã, (phường):

1. Tôi tên là: ...........................................................Sinh ngày: ........................................
2. Quê quán: ....................................................................................................................
3. Địa chỉ (tạm trú): ..........................................................................................................

4. Hiện là sinh viên lớp: ...................... Khoa  ...................... Trường .............................
5. Mã số sinh viên: ..........................................................................................................
6. Điểm trung bình học kỳ  ...................... điểm.
Xin được xác nhận gia đình tôi hiện đang có hoàn cảnh như sau:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7. Gia đình thuộc diện: .....................................................................................................
Chính sách, Vùng sâu, Hộ nghèo
Cha:  ....................................................................... tuổi, hiện ở tại: ................................
Nghề nghiệp: ....................................................................................................................
Mẹ: .......................................................................... tuổi, hiện ở tại: ................................
Nghề nghiệp: ....................................................................................................................
Khác (cha mẹ ly thân,ly dị…):  .........................................................................................
(nếu đã mất thì ghi năm và lý do mất, nếu bệnh thì ghi rõ bệnh gì, có nằm viện không, bệnh viện nào? nếu là thương binh thì ghi rõ hạn thương binh )

8. Gia đình có……anh chị em (kể cả tôi). Người lớn nhất….............….tuổi, Người nhỏ nhất...........……tuổi.
Số người còn đang đi học: Cấp 1:….......……, Cấp 2:…..….....…, Cấp 3:…………, Đại học……………
9. Nhà tôi có ......…m2 đất trồng (nuôi)….. …....…………………………..
10. Gia đình có Buôn bán nhỏ (nghề nghiệp khác)….……………...
11. Thu nhập bình quân của gia đình……………………….đồng/tháng
12. Bản thân tôi: Thu nhập…………………….đồng/tháng (nếu có)
13. Lý do xin xác nhận: (VD: bổ sung hồ sơ xin học bổng, vay vốn….)

                                                                                        …,Ngày…tháng……năm 20....
Xác nhận của chính                                                                    Người làm đơn
 quyền địa phương  

Đồng bộ tài khoản