Mẫu đơn xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 15 tài liệu

0
445
lượt xem
0
download
Xem 15 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo

Mô tả BST Mẫu đơn xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo

Đa dạng các loại mẫu đơn hành chính dành cho ngành giáo dục tại đây như bộ sưu tập Mẫu đơn xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo sẽ giúp bạn dễ dàng và thuận tiện sử dụng khi cần. Các mẫu đơn được biên soạn theo chuẩn biểu mẫu văn bản sẽ là tài liệu hay dành cho bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo

Tập hợp nhiều mẫu đơn hay dành cho giáo dục như bộ sưu tập Mẫu đơn xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo dưới đây sẽ giúp bạn có mẫu đơn đúng chuẩn, áp dụng đúng các chuẩn trình bày văn phong hành chính. Cùng tham khảo và download về sử dụng hoàn toàn miễn phí tại eLib.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kính gửi : BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
BAN CHỦ NHIỆM KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI & NV

Tôi tên : .......................................................MSSV............................................
Sinh ngày : ..................... Nơi sinh: ..................................................................
Hộ khẩu: ..............................................................................................................
Hiện đang học lớp (ngành) : .......................................Mã số lớp: ......................
Khoá : ...............(........ - ........) Hệ: .....................................................................
Tại Khoa Khoa Học Xã Hội & NV trường Đại học Cần Thơ.

Nay tôi làm đơn này kính xin Nhà trường xác nhận tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo ngành ........................, hiện đang chờ hoàn tất thủ tục xét tốt nghiệp ra trường.

Lý do : Bổ túc hồ sơ xin việc.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu Trường Đại học Cần Thơ.
Tôi chân thành biết ơn

Cần Thơ, ngày...........tháng..........năm ......
Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG
Cần Thơ, ngày..........tháng.........năm ........
TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỞNG KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI & NV

 

Đồng bộ tài khoản