Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập cao đẳng

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 22 tài liệu

0
647
lượt xem
1
download
Xem 22 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập cao đẳng

Mô tả BST Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập cao đẳng

Nhằm giúp quý bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức khi viết các loại đơn, biểu mẫu liên quan quan đến thủ tục hành chính, chúng tôi xin giới thiệu bộ sưu tập Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập cao đẳng. Các mẫu đơn, biểu mẫu văn bản trong bộ sưu tập này được trình bày theo đúng quy cách được quy định. Mời quý bạn đọc tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập cao đẳng

Mời quý bạn đọc tham khảo đoạn trích của một mẫu đơn, biểu mẫu được trích ra từ bộ sưu tập Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập cao đẳng và xem thêm các mẫu đơn khác trong bộ sưu tập này, hoặc trong các bộ sưu tập liên quan.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN NGHỈ HỌC VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

Kính gửi : - Ban Giám hiệu Trường CĐCN Thực phẩm
- Phòng Đào tạo, Phòng CT – HSSV
- Khoa: ...............................................
Tên em là:.................................................MSSV..............................................................................
Sinh ngày :........../............../................................
Hộ khẩu thường trú: Xã ............................Huyện: ..........................................................................
Tỉnh : ................................................................................................................................................
Hiện đang học:...........................................Khoá: ............................................................................
Ngành học: ................................................Khoa:.............................................................................
Hệ đào tạo:.............................................tại.........................
Nay em làm đơn này kính gửi đến Ban Giám hiệu Trường CĐCN Thực phẩm cho phép em được tạm nghỉ học từ ngày:......./......./201 , HK:........năm học 201 - 201 đến hết ngày:......./....../ 201 , HK:........năm học 201 - 201
- Lý do xin tạm nghỉ :..............................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Em xin hứa thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường về việc tạm nghỉ học. Kính mong Ban Giám hiệu nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ.

Phú Thọ, ngày tháng năm 201
XÁC NHẬN Người làm đơn
(của địa phương hoặc bệnh viện) (ký tên, ghi rõ họ tên)

 

Ý kiến của gia đình Xác nhận của phòng Đào tạo
- Điểm TBC học kỳ................
- Điểm TBC tích lũy...............
(*) nếu tạm nghỉ vì hoàn cảnh khó khăn thì xác nhận ở địa phương, nếu tạm nghỉ vì lý do sức khỏe thì kèm theo giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên. Sinh viên nộp đơn và nhận kết quả tại phòng Đào tạo.

Đồng bộ tài khoản