Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập cao học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 3 tài liệu

0
152
lượt xem
0
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập cao học

Mô tả BST Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập cao học

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu đơn, biểu mẫu văn bản trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập cao học trên elib.vn. Các mẫu đơn, biểu mẫu được chúng tôi sưu tầm, chọn lọc từ những mẫu đơn phổ biến, được nhiều người sử dụng và cần thiết trong cuộc sống. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý bạn đọc tiết kiệm thời gian trong những tình huống cần thiết.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập cao học

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập cao học. Và vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, bạn còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào website eLib.vn của chúng tôi.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi: - Khoa Sau Đại học
- Ban Giám hiệu Trường Đại học Duy Tân

Họ và tên học viên : Ngày sinh:
Chuyên ngành : Lớp:
Cơ quan công tác :
Tôi viết đơn này đề nghị Khoa Sau Đại học cho phép tôi được bảo lưu kết quả học tập từ ngày…….tháng……..năm........ đến ngày…… tháng…… năm.........
Lý do :..................................................................................................................
………………………………………………………………………………….
Rất mong lãnh đạo Khoa Sau đại học Đại học Duy Tân xét cho tôi được bảo lưu.
Trân trọng cảm ơn!

……….., ngày tháng năm 20……..
Học viên

 


Ý kiến của lãnh đạo Khoa Sau Đại học

 

 

Ý kiến của BGH Trường Đại Học Duy Tân

 

Đồng bộ tài khoản