Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập Đại học Duy Tân

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
324
lượt xem
13
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập Đại học Duy Tân

Mô tả BST Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập Đại học Duy Tân

Nhằm giúp quý bạn đọc trình bày các mẫu đơn, các biểu mẫu văn bản đúng quy định của nhà nước, Thư viện elib đã tổng hợp các mẫu đơn, các biểu mẫu thành bộ sưu tập trên website elib.vn. Tiện lợi và dễ tìm kiếm là điều mà chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho quý bạn đọc. Tham khảo các mẫu đơn trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập Đại học Duy Tân thì việc viết đơn, biểu mẫu theo quy định không còn là điều khó khăn. Các bạn có thể tham khảo trực tiếp hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập Đại học Duy Tân

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập Đại học Duy Tân. Và vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, các bạn còn có thể download về sử dụng hoặc tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn của chúng tôi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

                                                                                   

                                                   Kính gởi: - Ban Giám Hiệu
                                                                    - Phòng Đào tạo ĐH&SĐH
                                                                    - Khoa ...............................

 

Tôi tên là: ......................................... ngày sinh : ................ SĐT : ..........................................
hiện là SV khoá: ................. ngành: ............................................ Mã số SV: ............................
Tôi viết đơn này đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Khoa cho phép tôi được bảo lưu kết quả học tập từ ngày …. tháng ……. năm ........ đến ngày .… tháng …. năm.........
Lý do xin bảo lưu kết quả học tập :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Rất mong Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Khoa xét cho tôi được bảo lưu kết quả học tập.
Trân trọng cảm ơn!

1. ……./……./ 20……
SINH VIÊN
(ký và ghi họ tên)

2. ……./……./ 20……
PHỤ HUYNH
(ký và ghi họ tên)

3. ……./……./ 20……
KHOA CHỦ QUAN

4. ……./……./ 20……
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SĐH

5. ……./……./ 20……
BAN GIÁM HIỆU


 

Đồng bộ tài khoản