Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập trường Hutech

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
573
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập trường Hutech

Mô tả BST Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập trường Hutech

Nhằm giúp quý bạn đọc dễ dàng tìm kiếm các mẫu đơn, các biểu mẫu được yêu cầu trong các thủ tục hành chính để tham khảo, chúng tôi đã đã sưu tầm và tổng hợp chúng thành bộ sưu tập trên elib.vn. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc bộ sưu tập Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập trường Hutech. Các bạn có thể tham khảo hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập trường Hutech

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập trường Hutech. Đồng thời, các bạn còn có thể xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác trên Thư viện Elib. Hoặc đăng nhập để tải về làm tư liệu tham khảo hoặc sử dụng khi cần thiết.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 201…

 

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

                                                 Kính gửi: - Bộ phận Đào tạo;
                                                                  - Trưởng Khoa Cao đẳng Thực hành.

 

Tôi tên (chữ in hoa) : ……………………………………. Ngày sinh: ……………
Mã số sinh viên : ………………………………… Lớp: ………………………
Nay tôi làm đơn này xin được tạm nghỉ học từ học kỳ: ….. đến học kỳ: ….../ khóa …….
Sau thời gian nghỉ tôi xin được tiếp tục học từ học kỳ: ….. đến học kỳ: ….../ khóa …….
Lý do: ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ và tên) (Ký và ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Ngày …….. tháng …….. năm 201….
(Ký tên và đóng dấu)

XÉT DUYỆT CỦA KHOA
Đề nghị giải quyết:
Cho sinh viên tạm nghỉ học từ học kỳ: …/khóa …
Nhập học lại vào học kỳ: ……… /khóa …… ………………………………………………
Ngày .....tháng ..... năm 201........

 

Đồng bộ tài khoản