Mẫu đơn xin cấp bảng điểm - Trường Cao đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
100
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin cấp bảng điểm - Trường Cao đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn

Mô tả BST Mẫu đơn xin cấp bảng điểm - Trường Cao đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn

Với mong muốn giúp bạn viết Mẫu đơn xin cấp bảng điểm - Trường Cao đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn theo đúng khuôn mẫu quy định, thư viện eLib đã sưu tầm và chọn lọc tạo thành BST Mẫu đơn xin cấp bảng điểm - Trường Cao đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn. Mong rằng, BST này cùng nhiều mẫu đơn khác có trên thư viện eLib sẽ giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính theo đúng yêu cầu.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin cấp bảng điểm - Trường Cao đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn

Mời các bạn cùng tham khảo 1 mẫu đơn trích từ BST Mẫu đơn xin cấp bảng điểm - Trường Cao đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn để biết cách viết, cách trình bày đơn theo đúng yêu cầu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP BẢNG ĐIỂM

Kính gửi: - Ban giám hiệu;
               - Phòng Đào tạo Trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn.


Tên tôi là: …………………………..………………...…........ Nam/nữ:………….........
Ngày, tháng, năm sinh:…………………......... Mã số sinh viên:………………….........
Là sinh viên năm thứ: ……. Lớp: ….....................khoá: 20........ - 20..........
Hệ Đào tạo :……………………………………….Ngành :…………………………….
Xin cấp bảng điểm:………………………………………………………………………
Lý do xin cấp bảng điểm :……………………………………………………………….
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Đà Nẵng, ngày ........ tháng ...... năm 20....
Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên) 

Đồng bộ tài khoản