Mẫu đơn xin cấp bảng điểm - Trường Đại học Sư phạm Huế

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
182
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin cấp bảng điểm - Trường Đại học Sư phạm Huế

Mô tả BST Mẫu đơn xin cấp bảng điểm - Trường Đại học Sư phạm Huế

Viết đơn luôn đòi hỏi phải thật chính xác và theo đúng khuôn mẫu quy định, vì thế thư viện elib đã tổng hợp các Mẫu đơn xin cấp bảng điểm - Trường Đại học Sư phạm Huế để các bạn thuận tiện hơn trong quá trình tìm kiếm tài liệu tham khảo. Chúc các bạn tìm được các mẫu đơn mà mình đang cần.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin cấp bảng điểm - Trường Đại học Sư phạm Huế

Thư viện eLib tổng hợp Mẫu đơn xin cấp bảng điểm - Trường Đại học Sư phạm Huế cùng nhiều mẫu đơn khác với mong muốn giúp bạn hoàn thành các thủ tục hành chính do ngành yêu cầu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

ÐƠN XIN CẤP BẢNG ĐIỂM

Kính gửi: - PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
               - PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HUẾ


Tôi tên là:…………………………………Mã số sinh viên: ………………………
Ngày sinh:………………….Lớp:…………………Khóa học:..……………………
Nay tôi làm đơn này gửi đến quý Phòng Ban chức năng xin được cấp bảng điểm:
 Toàn khóa
 Năm học
 Từ học kỳ:….../năm học…….. đến học kỳ:……../năm học…………
- Lý do xin cấp bảng điểm:
* Xác nhận tại Phòng Đào tạo Đại học:
 Cấp bảng điểm toàn khóa (Do mất, hư hỏng……)
 Bổ sung hồ sơ xét điều kiện dự thi Tốt nghiệp
* Xác nhận tại Phòng Công tác sinh viên:
 Học bổng
Đơn vị, tổ chức cấp học bổng:.....................................................................
..........................................................................................................................
 Bổ sung giấy tờ (Kết nạp Đảng……)
 Khác (Ghi rõ lý do)
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………
Rất mong được sự chấp thuận của quý Phòng Ban Trường Đại học Sư phạm Huế.
Xin chân thành cám ơn!

Huế, ngày........tháng........năm……
 Người viết đơn
(Ghi rõ họ và tên)

Đồng bộ tài khoản