Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ngoại ngữ tương đương

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
90
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ngoại ngữ tương đương

Mô tả BST Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ngoại ngữ tương đương

Quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các mẫu đơn, mẫu văn bản trên elib.vn như bộ sưu tập Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ngoại ngữ tương đương. Mời quý bạn đọc tham khảo để biết cách viết các mẫu đơn hoặc download về sử dụng trực tiếp.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ngoại ngữ tương đương

Để xem đầy mẫu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ngoại ngữ tương đương và xem thêm các mẫu khác.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc


ÐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ A – ANH VĂN


Kính gửi: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Cần Thơ
Tôi tên: ……………………………………………….MSSV: ……………
Ngày sinh:………………………………………………………………….
Nơi sinh:……………………………………………………………….……
Học lớp (ngành): …………………………………………Khóa: ……..…..

Tôi đã hoàn thành các học phần ngoại ngữ không chuyên theo yêu cầu của chương trình đào tạo, nay tôi làm đơn này kính gởi đến Phòng Đào Tạo - Trường Đại Học Cần Thơ xin được cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A – Anh văn.

Lý do: ...........................................................................................................

(nộp kèm theo đơn là 2 ảnh 3x4 cm)

Trân trọng kính chào.


Cần Thơ, ngày........tháng........năm …..
Người viết đơn

 


 

Đồng bộ tài khoản