Mẫu đơn xin cấp học bổng đồng hành cùng sinh viên

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
230
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin cấp học bổng đồng hành cùng sinh viên

Mô tả BST Mẫu đơn xin cấp học bổng đồng hành cùng sinh viên

Tập hợp nhiều mẫu đơn hay dành cho giáo dục như bộ sưu tập Mẫu đơn xin cấp học bổng đồng hành cùng sinh viên dưới đây sẽ giúp bạn có mẫu đơn đúng chuẩn, áp dụng đúng các chuẩn trình bày văn phong hành chính. Cùng tham khảo và download về sử dụng hoàn toàn miễn phí tại eLib.vn

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin cấp học bổng đồng hành cùng sinh viên

Với bộ sưu tập BST Mẫu đơn xin cấp học bổng đồng hành cùng sinh viên giúp bạn nắm vững cách viết đơn đúng qui định dành cho ngành để áp dụng cho từng trường hợp cụ thể. Tham khảo thêm nhiều tài liệu hay khác tại eLib.vn để viết đơn đúng chuẩn qui định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÉT CẤP HỌC BỔNG
“ĐỒNG HÀNH CÙNG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG”

Kính gửi:
- Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang;
- Thường trực Hội đồng xét cấp học bổng Trường Đại học Tiền Giang.

I. PHẦN TỰ KHAI CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN:

Họ và tên:.........................................Giới tính:……………………….
Ngày sinh:........./...../........Nơi sinh:...................................................................
Địa chỉ thường trú:.........................................................................................
........................................................................................................................
Địa chỉ nơi trọ học: .......................................................................................
........................................................................................................................
Đang theo học lớp:...............................; Khoa:.....................; MSSV:............
Kết quả năm học ……-….: Điểm học tập: ..........; Điểm rèn luyện: ..........
Thu nhập tổng cộng hàng tháng của gia đình:..........; Số người trong gia đình:.....
Tài sản và những nguồn thu nhập hiện có: (nhà, ruộng, vườn; các cơ sở, hoạt động sản xuất, dịch vụ mang lại thu nhập): .........................................................
..............................................................................................................
....................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
- Họ và tên Cha:.......................................; Năm sinh:...............Nghề nghiệp:...............
- Họ và tên Mẹ:................................... .; Năm sinh:...............Nghề nghiệp:..................
- Anh/Chị/Em:
+ Họ và tên: ...................................................; Nghề nghiệp: ............................
+ Họ và tên: ...................................................; Nghề nghiệp: ............................
+ Họ và tên: ...................................................; Nghề nghiệp: ............................
+ Họ và tên: ...................................................; Nghề nghiệp: ............................
Tôi có nguyện vọng được Hội đồng xét cấp học bổng Trường Đại học Tiền Giang, xét cấp học bổng “Đồng hành cùng sinh viên” trong năm học ………-…........
Trong năm học .……-………, tôi đã nhận học bổng: .......................................
Lý do xin xét cấp/tái cấp học bổng: (trình bày thêm về mức độ khó khăn, hoàn cảnh khó khăn đặc biệt hiện tại, mục đích sử dụng tiền học bổng, v.v...):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tôi xin chịu trách nhiệm về những thông tin đã kê khai trên là đúng sự thật và cam đoan rằng sẽ sử dụng số tiền học bổng vào đúng mục đích.
Kính mong sự quan tâm, xem xét của Hội đồng xét cấp học bổng Trường Đại học Tiền Giang.

...................., ngày ..... tháng …...năm 20…..
Người làm đơn
(Ký và ghi họ tên)

 
II. XÁC NHẬN CỦA KHOA .....................................................................
1. Giáo viên chủ nhiệm (GV CV): .................................................................
.................................................................................................................................
............................., ngày ..... tháng …...năm 20…..; Ký tên: ………….

2. Xác nhận của Trưởng khoa:........................................................................
.................................................................................................................................
......................., ngày ..... tháng ….. năm 20…..; Ký tên: ………..…

III. XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................

Ghi chú: Đơn điền thiếu chi tiết hoặc thiếu các loại giấy tờ chứng minh kèm theo sẽ không được xem xét.
 

Đồng bộ tài khoản