Mẫu đơn xin cấp lại thẻ sinh viên liên kết

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 3 tài liệu

0
228
lượt xem
6
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin cấp lại thẻ sinh viên liên kết

Mô tả BST Mẫu đơn xin cấp lại thẻ sinh viên liên kết

Bộ sưu tập Mẫu đơn xin cấp lại thẻ sinh viên liên kết và mẫu đơn khác đều được eLib.vn sắp xếp theo hệ thống khoa học, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và sử dụng hiệu quả các mẫu đơn từ liên quan về giáo dục và đạo tạo bạn đang cần.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin cấp lại thẻ sinh viên liên kết

Cùng tham khảo mẫu Mẫu đơn xin cấp lại thẻ sinh viên liên kết dưới đây của thư viện eLib!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ SINH VIÊN LIÊN KẾT


Kính gửi: - Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
- Ngân hàng Đông Á

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………............
Sinh viên lớp: …………………………………………………………………………………….
Hệ: …………………………………………….Khoa: …………………………………………..
Mã số sinh viên: ………………………………………………………………………………….
Số CMND: ……………………………………Cấp ngày………………………………………..
Tại: ……………………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính xin Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại hoc Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng và Ngân hàng Đông Á cấp cho tôi thẻ mới với lý do sau:
Mất Thẻ sinh viên Liên kết
Thay đổi thông tin trên Thẻ sinh viên Liên kết
- Thông tin cũ:
- Thông tin cần thay đổi:

Tôi xin hứa sẽ nghiêm túc chấp hành quy định về làm Thẻ, bảo quản Thẻ sinh viên Liên kết cẩn thận và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường và Ngân hàng Đông Á.
Trân trọng cảm ơn.

             XÁC NHẬN
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Đà Nẵng, ngày ……tháng…….năm 20
 Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
 

Đồng bộ tài khoản