Mẫu đơn xin chuyển bậc đào tạo

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 7 tài liệu

0
110
lượt xem
0
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin chuyển bậc đào tạo

Mô tả BST Mẫu đơn xin chuyển bậc đào tạo

Bạn đã biết viết Đơn xin chuyển bậc đào tạo? Nếu chưa, hãy tham khảo bộ sưu tập được thư viện eLib tuyển chọn và giới thiệu dưới đây. Đến với các mẫu đơn hay trong bộ sưu tập, sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi tìm mẫu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin chuyển bậc đào tạo

Các bạn cùng tham khảo toàn bộ BST Mẫu đơn xin chuyển bậc đào tạo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN XUỐNG HỌC BẬC CAO ĐẲNG
& CHUYỂN ĐIỂM

Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh
- Phòng Đào tạo

Tôi tên là: …………………………………………… Mã số SV: ……………………….
Sinh ngày: …../ ……/ ……... Nơi sinh: ………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………....
Hiện tạm trú tại: ……………………………………Điện thoại liên lạc: .………………..
Nguyên là sinh viên lớp: ………………………. Khóa: …………………………………
Tôi đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Hệ đại học chính quy của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Đã nộp học phí đến năm học: 20….. - 20….. (kèm biên nhận).
Nay tôi có nguyện vọng được chuyển xuống học bậc cao đẳng của trường.
Lý do chuyển : ……………………………………………………………………………
………………...……………………………………………………………………………
Đề nghị Phòng Đào tạo xem xét, chấp thuận cho tôi được chuyển xuống học cao đẳng và chuyển điểm những học phần tôi đã tích lũy được trong thời gian học tập trước đây.
Khi được nhập học bậc cao đẳng, tôi xin hứa: chấp hành mọi nội quy, quy chế đào tạo của nhà trường.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Trân trọng.
                                                                              Tp. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 20 ……
                                                                                                   Sinh viên làm đơn 

Đồng bộ tài khoản