Mẫu đơn xin chuyển ca học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
150
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin chuyển ca học

Mô tả BST Mẫu đơn xin chuyển ca học

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu văn bản, các biểu mẫu để trau dồi cho mình khả năng viết các loại đơn, các loại văn bản cần thiết trong cuộc sống. Elib.vn đã sưu tầm và tổng hợp nhiều mẫu đơn xin chuyển ca học trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin chuyển ca học. Mời quý bạn đọc tham khảo hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin chuyển ca học

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin chuyển ca học. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Hoặc download về sử dụng hoặc tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống website eLib.vn của chúng tôi.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày…… tháng …… năm ……

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP, CA HỌC

Kính gửi: Phòng ðào Tạo, trường Trung cấp Bến Thành

Tôi tên: .................................................................................................................................

Sinh ngày: .............................................................................................................................

Mã số học sinh: ....................................................................................................................

Lớp: ......................................điện thoại: .....................................

Nay tôi làm đơn này kính xin Phòng Đào Tạo cho phép tôi chuyển ca học từ Lớp/Ca: ...............................................................

sang Lớp/Ca: ...........................................................................................................

Lý do: ................................................................................................................................

Trong khi chờ đợi sự xét duyệt của nhà trường, tôi xin thành thật cảm ơn.

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đồng bộ tài khoản