Mẫu đơn xin chuyển ca thi

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 5 tài liệu

0
153
lượt xem
0
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin chuyển ca thi

Mô tả BST Mẫu đơn xin chuyển ca thi

Đến với các mẫu Mẫu đơn xin chuyển ca thi được thư viện eLib chọn lọc dưới đây các bạn sẽ biết cách viết, cách trình bày mẫu đơn theo đúng yêu cầu. Mời các bạn xem trực tiếp tại Website eLib.vn hoặc download về tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin chuyển ca thi

Mời bạn tham khảo 1 trong những mẫu Mẫu đơn xin chuyển ca thi dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN CA THI
Học kỳ …… Năm học 20……- 20……

Kính gửi: - Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên;

Tôi tên là:.....................................................................Ngày sinh:
MSSV : ............................. Ngành: Lớp: .............................
Căn cứ vào lịch thi học kỳ …… năm học 20… - 20… tôi xin chuyển ca thi học phần: .............................

Mã học phần: ............................. Học lớp tín chỉ: ............................. thi ngày .............................
giờ thi ............................. Địa điểm thi: .............................
Sang thi ngày giờ thi Địa điểm thi: .............................
Lý do: ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................

Tôi xin cam đoan sẽ đi thi theo đúng lịch được chuyển.
Tôi xin chân thành cảm ơn.

Phúc Yên, ngày ..... tháng ..... năm 20......

Ý kiến của lãnh đạo Phòng Đào tạo                                 Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 


 

Đồng bộ tài khoản