Mẫu đơn xin chuyển công tác của giáo viên

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 5 tài liệu

0
545
lượt xem
5
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin chuyển công tác của giáo viên

Mô tả BST Mẫu đơn xin chuyển công tác của giáo viên

Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho việc tìm kiếm các Mẫu đơn xin chuyển công tác của giáo viên, thư viện eLib đã sưu tầm tạo thành BST Mẫu đơn xin chuyển công tác của giáo viên để các bạn tiện tham khảo. Hi vọng với BST này, các bạn sẽ biết cách viết và trình bày mẫu đơn theo đúng quy định.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin chuyển công tác của giáo viên

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu mẫu Mẫu đơn xin chuyển công tác của giáo viên. Mời các bạn cùng tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC


Kính gửi: .........................................................................


Tên tôi là: ..............................................................Sinh ngày...... / ........ /....................
Quê quán: ......................................................................................................................
Trú quán:........................................................................................................................
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ..................................................................................
Đơn vị công tác hiện nay: .............................................................................................
Ngày vào ngành......./......./.......... Ngày về đơn vị công tác hiện nay......../......./............
Đơn vị xin chuyển đến: .................................................................................................
Lý do xin chuyển công tác: ...........................................................................................
.........................................................................................................................................
Vậy tôi làm đơn này, trân trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam, xét cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.
Tôi xin chân thành cám ơn.

......., ngày........ tháng...... năm 20......
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

Đồng bộ tài khoản