Mẫu đơn xin chuyển điểm

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 15 tài liệu

0
406
lượt xem
6
download
Xem 15 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin chuyển điểm

Mô tả BST Mẫu đơn xin chuyển điểm

Hãy tham khảo các mẫu đơn trong BST Mẫu đơn xin chuyển điểm của thư viện eLib dưới đây. Với các mẫu đơn này, các bạn sẽ biết cách viết, và cách trình bày một lá đơn theo đúng quy định. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin chuyển điểm

Mẫu đơn xin chuyển điểm cùng nhiều mẫu đơn khác dành cho ngành giáo dục đều được tập hợp tại eLib.vn giúp bạn có thể hoàn thành các thủ tục hành chính do ngành yêu cầu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐIỂM

Kính gửi:
- Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên;
- Khoa………………………………………….

Tôi tên là: ; sinh ngày:..............................................
Lớp:…………………………………………...; mã số SV(HS):............................................
Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………….………….......
Điện thoại:................................................................................................................................
Nay tôi làm đơn này kính trình Quý trường cho phép tôi chuyển điểm những môn sau:
STT/  Mã học phần/ Tên học phần /Học kỳ /Số ĐVHT-TC/ Điểm Lần 1/ Điểm Lần 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lý do: ……………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Rất mong sự quan tâm giải quyết của Quý trường.
Trân trọng cảm ơn.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày …. tháng …. năm 20
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên 

Đồng bộ tài khoản