Mẫu đơn xin chuyển điểm Anh văn

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 3 tài liệu

0
96
lượt xem
1
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin chuyển điểm Anh văn

Mô tả BST Mẫu đơn xin chuyển điểm Anh văn

Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Mẫu đơn xin chuyển điểm Anh văn với mong muốn giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính một cách tốt nhất. Những mẫu đơn này, các bạn có thể xem trực tiếp tại Website eLib.vn hoặc download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin chuyển điểm Anh văn

Hãy tham khảo mẫu đơn trích từ BST Mẫu đơn xin chuyển điểm Anh văn để biết cách viết cũng như cách trình bày Mẫu đơn xin chuyển điểm Anh văn theo đúng quy định các bạn nhé!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐIỂM
CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH CƠ BẢN VÀ TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

 

Kính gửi: Phòng Đào tạo - Học viện Hàng không Việt Nam

Em tên là : ………………………………………….…. MSSV:…….…….……….
Ngày sinh: ……..…… Nơi sinh:………………..……. Điện thoại:………..……..
Hộ khẩu thường trú:…………….…………………………………………………..
Là sinh viên lớp: ………………Khóa:………………. Hệ .: ……..………………
Ngành:……………………… Chuyên ngành (nếu có): …………………………
Căn cứ quy định của Học viện HKVN và kết quả học tập, em làm đơn này xin được miễn học, thi và chuyển điểm các học phần sau trong chương trình đào tạo:
Kèm theo đơn gồm có các giấy tờ:

Em xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 20...
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
 

Đồng bộ tài khoản