Mẫu đơn xin chuyển đổi học phần

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 7 tài liệu

0
312
lượt xem
1
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin chuyển đổi học phần

Mô tả BST Mẫu đơn xin chuyển đổi học phần

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu văn bản, các biểu mẫu để trau dồi cho mình khả năng viết các loại đơn, các loại văn bản cần thiết trong cuộc sống. Elib.vn đã sưu tầm và tổng hợp nhiều mẫu đơn xin chuyển đổi học phần trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin chuyển đổi học phần. Mời quý bạn đọc tham khảo hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin chuyển đổi học phần

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin chuyển đổi học phần. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Hoặc download về sử dụng hoặc tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống website eLib.vn của chúng tôi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC CHUYỂN ĐỔI

Kính gửi: Khoa viện quản CN …………………
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI


Tôi tên là:………………………………………..Nam, nữ………………………………………….…
Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………..............................
Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………
Tốt nghiệp Đại học ngành (văn bằng 1): …………………………Chuyên ngành…………………...
Ngày,tháng, năm tốt nghiệp : ……………………Hệ : ………………….Xếp loại : …………..……
Tại trường Đại học : ……………………………………..khóa : …………………………………...
Tốt nghiệp Đại học ngành (văn bằng 2): …………………………Chuyên ngành:…………………...
Ngày,tháng, năm tốt nghiệp : ……………………Hệ : ………………….Xếp loại : …………..……
Tại trường Đại học : ……………………………………..khóa : ………………………………..…..
Nếu học liên thông thì bổ sung thông tin:
Tốt nghiệp cao đẳng ngành: ……………………………………… Chuyên ngành:……………....
Năm tốt nghiệp : ……………………Hệ : ………………….Xếp loại : ………………………….…..
Tại trường: ……………………………………………....khóa : …………………………………
Hiện đang công tác tại : ………………….………………………………………………………………
Địa chỉ cần liên hệ với thí sinh: …………….
Điện thoại: DĐ……………………………………………NR:………………..………………
Sau khi nghiên cứu thông báo tuyển sinh sau đại học của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Tôi xin đề nghị ………………… cho tôi được tham gia học các học phần chuyển đổi kiến thức,
thuộc chuyên ngành: ……………………………………….……………………………..…
Tại : …………………………………………..……. ……………………..............................
Tôi xin hứa sẽ chấp hành đầy đủ mọi qui định của Nhà trường., viện ĐTSĐH.

……….., ngày………tháng……..năm 2012
Ký tên (ghi rõ họ tên)
 

Đồng bộ tài khoản