Mẫu đơn xin chuyển sang chương trình giáo dục khác

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
51
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin chuyển sang chương trình giáo dục khác

Mô tả BST Mẫu đơn xin chuyển sang chương trình giáo dục khác

Tập hợp nhiều mẫu đơn hay dành cho giáo dục như bộ sưu tập Mẫu đơn xin chuyển sang chương trình giáo dục khác dưới đây sẽ giúp bạn có mẫu đơn đúng chuẩn, áp dụng đúng các chuẩn trình bày văn phong hành chính. Cùng tham khảo và download về sử dụng hoàn toàn miễn phí tại eLib.vn

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin chuyển sang chương trình giáo dục khác

Làm thế nào để soạn thảo văn bản đúng yêu cần các cấp cơ quan, đoàn thể, ngành và nhà nước về các quy định và thủ tục pháp lý là sự băn khoăn của mọi người. Tổng hợp tất cả các Mẫu đơn xin chuyển sang chương trình giáo dục khác phổ biến và thông dụng nhất hiện nay. Mời tham khảo!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN
CHUYỂN SANG HỌC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KHÁC

(Áp dụng cho HS-SV không đủ điều kiện tốt nghiệp và buộc thôi học)

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang
Tôi tên: ……………………………………………………………….......
Ngày sinh: ……..…/……./……….. Nơi sinh: ……….……………………
Mã số SV: ………………………..... Lớp:………………………………….
Ngành:…………………………..…..Khoa:………………………………...
Địa chỉ thường trú:………………………………………………..…………
Điện thoại liên lạc: …………………………………………………..……...
Email : ……………………………………………………..………………..
Nay Tôi làm đơn này, kính đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang xem xét cho Tôi được chuyển từ chương trình giáo dục:............................, bậc:.....................sang chương trình giáo dục.................................bậc…...............
Lý do: …………………………………………………………………...….. …………………………………………………………….………..…………..…
Rất mong được sự xem xét của Hiệu trưởng./.


Ý kiến Phòng QLĐT

……………, ngày…… tháng…… năm 20…
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

………………………………...


Ý KIẾN HIỆU TRƯỞNG

 

Đồng bộ tài khoản