Mẫu đơn xin chuyển trường

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 27 tài liệu

0
1.162
lượt xem
4
download
Xem 27 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin chuyển trường

Mô tả BST Mẫu đơn xin chuyển trường

Các bạn đang muốn viết Đơn xin chuyển trường? Hãy tham khảo bộ sưu tập gồm nhiều mẫu đơn hay dưới đây của thư viện eLib. Chúng tôi hi vọng bộ sưu tập này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi tìm mẫu tham khảo và có thêm nhiều ý tưởng khi viết.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin chuyển trường

Để xem đầy mẫu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Mẫu đơn xin chuyển trường và xem thêm các mẫu khác.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
( Ngoài tỉnh )

Kính gửi :
- Giám đốc Sở (Trưởng phòng) Giáo dục và Đào tạo……………………….
- Giám đốc Sở (Trưởng phòng) Giáo dục và Đào tạo……………………….
- Hiệu trưởng trường…………………………………………………………
- Hiệu trưởng trường…………………………………………………………

Tôi tên :……………………………………………………………………………………
Là Cha (Mẹ) của học sinh :………………………………………………….…………….
Hộ khẩu thường trú :………………………………………………………….…………...
………………………………………………………………………………..……….……
Hiện ngụ tại địa chỉ :………………………………………………….……………….…...
……………………………………………………………….…………………………….
Là học sinh, đã học xong :………………, lớp :………., trường :………….………….….
………………………….., huyện :………………….., tỉnh :…………………….……….
năm học 20… - 20…, hệ :……………………
Kết quả học tập : Hạnh kiểm :………………………, Học lực :………………………….
Tôi có nguyện vọng cho con tôi được chuyển đến tiếp tục học lớp :………………
trường :………………………………………., huyện :……………….tỉnh :…………….
từ học kỳ :…………., năm học 20…-20…, hệ :…………………, ngoại ngữ :………..
Lý do :…………………….………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..……………………
Mong được Quý Lãnh đạo Sở, Trường xem xét giải quyết.

Trân trọng kính chào.

…………………, ngày……….tháng………năm 20…
 Người viết đơn

Ý kiến của Hiệu trưởng
trường tiếp nhận

 

Đồng bộ tài khoản