Mẫu đơn xin chuyển trường của giáo viên tiểu học

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
4.840
lượt xem
103
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin chuyển trường của giáo viên tiểu học

Mô tả BST Mẫu đơn xin chuyển trường của giáo viên tiểu học

Thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các mẫu đơn tiêu biểu tạo thành bộ sưu tập Mẫu đơn xin chuyển trường của giáo viên tiểu học dưới đây để các bạn thuận tiện trong quá trình tham khảo. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo và phục vụ cho công việc tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin chuyển trường của giáo viên tiểu học

Bộ sưu tập Mẫu đơn xin chuyển trường của giáo viên tiểu học là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo mẫu sau đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Đường, ngày 29 tháng 7 năm 2012

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
(GIÁO VIÊN TIỂU HỌC)

 

Kính gửi: - Phòng giáo dục và đào tạo…………………….
- Hiệu trưởng trường………………………………….
Tôi tên:………………………………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày: …………………………………………………………………………….……………………………………
Quê quán: …………………………………………………………………………….……………………………………
Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………….…………………………………
Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………..……………………………………
Nơi đào tạo: …………………………………………………………………………..……………………………………
Ngày tuyển dụng vào ngành………………………………………………………….……………………………………
Ngày vào Đảng CSVN: ……………………………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác tại trường:……………………………………………………………..…………………………………
Chức vụ: Giáo viên………………………………………….………………………………………………………………
Lương đang hưởng (mã ngạch:………………..……………………………………)
Danh hiệu thi đua năm qua: …………………….…………………………………………………………………………
Tôi viết đơn này kính xin quí cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết cho tôi được thuyên chuyển công tác tới trường ………………………………..………………………………………………………………………………… Lai Châu.
Lý do thuyên chuyển: Tôi đã công tác nhiều năm ở vùng đặc biệt khó khăn và mong muốn thuyên chuyển về vùng thuận lợi, để được học hỏi nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ.
Nếu được thuyên chuyển tôi xin hứa sẽ hoàn tất việc bàn giao công việc tại đơn vị đang công tác và chấp hành theo sự phân công của thủ trưởng đơn vị mới.

Đồng bộ tài khoản