Mẫu đơn xin chuyển trường của học sinh THCS

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 4 tài liệu

0
506
lượt xem
1
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin chuyển trường của học sinh THCS

Mô tả BST Mẫu đơn xin chuyển trường của học sinh THCS

Nếu bạn đang tìm tư liệu hay về Đơn xin chuyển trường của học sinh THCS, thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn có những trải nghiệm hay khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin chuyển trường của học sinh THCS

Hy vọng rằng BST Mẫu đơn xin chuyển trường của học sinh THCS sẽ giúp bạn có thêm tư liệu tham khảo và hoàn thành mẫu đơn một cách nhanh nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————————————

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

 

Kính gửi: - Sở Giáo Dục & Đào Tạo …………………………………………
- Trường THPT .................................................................................
- …………………..

Tôi tên:................................................……. là ........................…… (cha, mẹ hoặc người giám hộ)
Của em:...........................................………………..sinh ngày:.....................................................….
Nơi sinh:................................................................................................................. ................……….
Hiện là học sinh lớp:............ năm học 20 ..... – 20 .... Trường..............................………………….
Quận (huyện, thị xã)..................................... ………, thành phố (Tỉnh)......................………………
Kết quả: - Học lực: ......................... ( Điểm trung bình cả năm:…….............. )
- Hạnh kiểm: .............................
Đề nghị cho phép con tôi chuyển về học lớp:...............Ban:……...……… Ngoại ngữ:....................
Năm học 20 ... – 20 ...... tại Trường THPT ……………………………………………………….
Lý do chuyển trường:………………………………………………………………………………
…….
…….
Tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các qui định về thủ tục và hồ sơ chuyển trường, động viên con tôi thực hiện tốt nội qui của Trường THPT ………………………….
Cần Thơ, ngày.....…. tháng ........... năm 20
Hồ sơ đính kèm: Phụ huynh ký tên
- Bằng TN.THCS - bản chính
- Bản sao giấy khai sinh.
- Học bạ (bản chính).
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
 

Đồng bộ tài khoản