Mẫu đơn xin công nhận sáng kiến kinh nghiệm

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 7 tài liệu

0
2.522
lượt xem
20
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin công nhận sáng kiến kinh nghiệm

Mô tả BST Mẫu đơn xin công nhận sáng kiến kinh nghiệm

Quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các mẫu đơn, mẫu văn bản trên elib.vn. Chúng tôi đã sưu tầm các mẫu đơn, biểu mẫu được soạn sẵn đúng quy cách theo quy định ban hành của nhà nước trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin công nhận sáng kiến kinh nghiệm. Mời quý bạn đọc tham khảo để biết cách viết các mẫu đơn hoặc download về sử dụng trực tiếp.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin công nhận sáng kiến kinh nghiệm

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin công nhận sáng kiến kinh nghiệm. Và vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, bạn còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào website eLib.vn của chúng tôi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ
ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi: Hội đồng Sáng kiến huyện Phổ Yên (hoặc tỉnh Thái Nguyên)

Họ và tên tác giả………………………………………………………………
Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………..
Chức vụ: ………………………………………………………………………
Đơn vị công tác: ……………………………………………………………….
Đề nghị Hội đồng Sáng kiến huyện (tỉnh) công nhận sáng kiến năm học 20.. – 20… như sau:
1. Tên sáng kiến: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
2. Lĩnh vực áp dụng của Sáng kiến: ……………………………………………
………………………………………………………………………………………..
3. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến: ……………………….
…………………………………………………………………………………………
4. Nội dung cơ bản của sáng kiến: …………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
5. Phạm vi áp dụng: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
6. Hiệu quả đạt được: ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..

…………, ngày…… tháng…..năm…..

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Đồng bộ tài khoản