Mẫu đơn xin đăng ký học liên thông hệ chính quy

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
219
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin đăng ký học liên thông hệ chính quy

Mô tả BST Mẫu đơn xin đăng ký học liên thông hệ chính quy

Nhằm hỗ trợ tối đa việc tìm kiếm tư liệu của bạn đọc, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các Mẫu đơn xin đăng ký học liên thông hệ chính quy điển hình thành bộ sưu tập Mẫu đơn xin đăng ký học liên thông hệ chính quy. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin đăng ký học liên thông hệ chính quy

Đây là một trong những mẫu hay trong BST Mẫu đơn xin đăng ký học liên thông hệ chính quy. Mời quý thầy cô tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC LIÊN THÔNG
THEO HỆ CHÍNH QUY


Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang

Tôi tên: ................................................................. Mã số SV: .................................
Lớp:  ..................................................................... Điện thoại: ...............................
Đang theo học chương trình đào tạo liên thông: .............................................
....................................................................................................................................
Năm tuyển sinh:  ........................................Đợt tuyển sinh ngày ........../ ........./ 20 .........
Kính đề nghị Hiệu trưởng cho phép tôi được học chương trình liên thông theo hệ chính quy. Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Trường Đại học Tiền Giang.
Kính mong được sự cho phép của Hiệu trưởng./.

Tiền Giang, ngày…… tháng…… năm 20…
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đồng bộ tài khoản