Mẫu đơn xin đi học đề án 165

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 2 tài liệu

0
203
lượt xem
5
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin đi học đề án 165

Mô tả BST Mẫu đơn xin đi học đề án 165

Quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các mẫu đơn, mẫu văn bản trên elib.vn. Chúng tôi đã sưu tầm các mẫu đơn, biểu mẫu được soạn sẵn đúng quy cách theo quy định ban hành của nhà nước trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin đi học đề án 165. Mời quý bạn đọc tham khảo để biết cách viết các mẫu đơn hoặc download về sử dụng trực tiếp.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin đi học đề án 165

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin đi học đề án 165. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Hoặc download về sử dụng hoặc tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống website eLib.vn của chúng tôi.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

………, ngày… tháng… năm……

ĐƠN XIN DỰ TUYỂN
THẠC SĨ/TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 165

Kính gửi: Hội đồng sơ tuyển viên chức đào tạo thạc sĩ/tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 165 của ĐHQGHN
Họ và tên (chữ in hoa): ...................................Nam (nữ): ...................................
Ngày sinh: ............................................................................................................
Nơi ở hiện nay:......................................................................................................
Đơn vị công tác (khoa, trường, viện, trung tâm): .................................................
................................................................................................................................
Chức vụ:..........................................Mã số viên chức:............................................
Ngày tháng năm được tuyển dụng:.........................................................................
Ngạch viên chức:...........................mã số ngạch: ...................................................
Hệ số lương:................................. Được hưởng từ ngày: .........../ ........../ ............
Điện thoại liên hệ............................Nơi ở hiện nay:................................................
.................................................................................................................................
Căn cứ Thông báo số 84-TB/VP165, ngày 04/10/2012 của Ban Chỉ đạo 165, Ban Tổ chức Trung ương về việc tuyển sinh bổ sung cán bộ đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài năm 2013 (không bao gồm thạc sĩ, tiến sĩ tại Trung Quốc) , tôi tự đánh giá bản thân đạt được các tiêu chuẩn quy định tham gia dự tuyển (thạc sĩ/tiến sĩ)………….
Tôi xin cam kết công tác lâu dài tại Đại học Quốc gia Hà Nội ít nhất gấp 3 lần thời gian đào tạo thạc sĩ/tiến sĩ (nếu trúng tuyển).
Kính đề nghị Hội đồng xem xét và chấp thuận cho tôi được dự tuyển thạc sĩ/tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 165.
Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên) 

Đồng bộ tài khoản