Mẫu đơn xin đi học nước ngoài

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 18 tài liệu

0
452
lượt xem
0
download
Xem 18 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin đi học nước ngoài

Mô tả BST Mẫu đơn xin đi học nước ngoài

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu đơn, biểu mẫu văn bản trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin đi học nước ngoài trên elib.vn. Các mẫu đơn, biểu mẫu được chúng tôi sưu tầm, chọn lọc từ những mẫu đơn phổ biến, được nhiều người sử dụng và cần thiết trong cuộc sống. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý bạn đọc tiết kiệm thời gian trong những tình huống cần thiết.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin đi học nước ngoài

Mời quý bạn đọc tham khảo phần trích dẫn nội dung của các mẫu đơn, biểu mẫu trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin đi học nước ngoài. Đồng thời, xem thêm các biểu mẫu văn bản khác cùng chủ đề. Hoặc đăng nhập để download về sử dụng hoặc tham khảo.

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN ĐI HỌC SAU ĐẠI HỌC
Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên tôi là: ............................................................... Dân tộc ......................
Đơn vị công tác: ...............................................................................................
Thuộc Bộ, ngành: .............................................................................................
Tôi là thí sinh trúng tuyển đi học sau đại học tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước, năm ............, tại nước ..............................................................................
Tên trường đến học: ...................................................., khoa: ..........................
Trình độ đào tạo: ............................., chuyên ngành: .......................................
Tổng thời gian đào tạo: ........................., ngày nhập học: ................................
Các chi phí phải nộp cho Trường bạn trong 01 năm:
Học phí: ..................................................................
Chi phí khác (nếu có): .............................................
Sau khi nghiên cứu và nắm vững các quy định của Nhà nước, tôi cam kết chấp thuận theo học trọn vẹn khoá học trên theo như thư tiếp nhận của trường nước ngoài gửi kèm theo. Vậy tôi viết đơn này kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét giải quyết các thủ tục cho tôi được đi học theo nguyện vọng. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Địa chỉ liên lạc của tôi:
Địa chỉ thư tín (ghi rõ ràng, đầy đủ, chi tiết):...................................................
..........................................................................................................................
Email: ...............................................................................................................
ĐT cơ quan: .....................................................................................................
ĐT nhà riêng: ...................................................................................................
ĐTDĐ; .............................................................................................................

 

............., ngày ..... tháng ..... năm ......
Người làm đơn ký và nghi rõ họ tên

Đồng bộ tài khoản