Mẫu đơn xin đi nước ngoài (dùng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh đi học tập, hội thảo hoặc nghiên cứu ở nước ngoài)

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
117
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin đi nước ngoài (dùng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh đi học tập, hội thảo hoặc nghiên cứu ở nước ngoài)

Mô tả BST Mẫu đơn xin đi nước ngoài (dùng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh đi học tập, hội thảo hoặc nghiên cứu ở nước ngoài)

Với mong muốn giúp bạn viết Đơn xin miễn học miễn thi theo đúng quy định, thư viện eLib đã sưu tầm và chọn lọc tạo thành BST Đơn xin miễn học miễn thi. Mong rằng, BST này cùng nhiều mẫu đơn khác có trên thư viện eLib sẽ giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính do ngành yêu cầu.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin đi nước ngoài (dùng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh đi học tập, hội thảo hoặc nghiên cứu ở nước ngoài)

Mời các bạn cùng tham khảo 1 mẫu đơn trích từ BST Mẫu đơn xin đi nước ngoài (dùng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh đi học tập, hội thảo hoặc nghiên cứu ở nước ngoài) để biết cách viết, cách trình bày đơn theo đúng yêu cầu:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====================
ĐƠN XIN ĐI NƯỚC NGOÀI

(Dùng cho học viên cao học, NCS đi học tập, hội thảo hoặc nghiên cứu ở nước ngoài)

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU ĐẠI HỌC ____________
Họ và tên: Nam/Nữ:
Ngày tháng năm sinh:
Nơi sinh:
Học viên cao học lớp/Nghiên cứu sinh khóa: ……. ………………………………..
Ngành: ………………………………………
Chuyên ngành:
Xin đi nước:
Tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân mời:
Mục đích:
Thời gian từ: đến:
Kinh phí (nêu rõ nguồn và các giấy tờ xác nhận cấp kinh phí):
Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ, quy định của Nhà nước và Đại học ____________ đối với sinh viên đi học tập, công tác ở nước ngoài.
 

 

 

 

Đồng bộ tài khoản