Mẫu đơn xin đi tham quan

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 4 tài liệu

0
1.606
lượt xem
11
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin đi tham quan

Mô tả BST Mẫu đơn xin đi tham quan

Các bạn đang muốn viết Mẫu đơn xin đi tham quan? Hãy đến với BST Mẫu đơn xin đi tham quan được eLib chọn lọc dưới đây. Chúng tôi mong rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin đi tham quan

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu dưới đây để biết cách viết cũng như cách trình bày Mẫu đơn xin đi tham quan theo đúng quy định.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THAM QUAN DU LỊCH

Kính gửi:
- Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang;
- Trưởng phòng/khoa/ban/trung tâm.
Tôi tên: ……………………………………, chức vụ: …………. , đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu phải thì ghi, không phải thì không ghi).
Sinh ngày: ..…/..…/19… Nơi sinh: ………………………………..
Chức danh nghề nghiệp: ……………………………………………………
Mã ngạch: ……..,
Xin được đi tham quan du lịch tại …. ………………………………..……,
Lý do: ………………………………………..
Thời gian: ……………………………………….
Kính phí: Cá nhân tự túc (hoặc do tổ chức nào chi trả phải ghi rõ).
Rất mong sự chấp thuận của Hiệu trưởng cùng lãnh đạo phòng/khoa/ban/trung tâm. Tôi xin cam đoan trong thời gian tham quan du lịch (hoặc học tập,…) sẽ chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các qui định của nước sở tại; tuyệt đối giữ bí mật quốc gia, không phát biểu hoặc làm những việc phương hại đến lợi ích đất nước và an ninh quốc gia./.
(Kèm theo thư mời, giấy chiêu sinh, …. của cơ quan, tổ chức mời, chiêu sinh. Nếu văn bản bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt có chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan có chức năng dịch thuật)

…………, ngày tháng … năm 20…
Người làm đơn
(ký tên và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Thủ trưởng cơ quan

 

 

 

Đồng bộ tài khoản