Mẫu đơn xin điều chỉnh đăng ký học phần

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 2 tài liệu

0
112
lượt xem
0
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin điều chỉnh đăng ký học phần

Mô tả BST Mẫu đơn xin điều chỉnh đăng ký học phần

Bạn đã đăng ký học phần thành công nhưng bạn muốn điều chỉnh lại các học phần cho phù hợp với thời gian và khung chương trình của bạn, hãy sử dụng Mẫu đơn xin điều chỉnh đăng ký học phần để thực hiện công việc trên.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin điều chỉnh đăng ký học phần

Mẫu đơn xin điều chỉnh đăng ký học phần sẽ giúp bạn chủ động điều chỉnh học phần phù hợp với thời gian học tập của bạn giúp việc học đạt hiệu quả cao hơn.

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN
HỌC KỲ: 1 2 Hè NĂM HỌC 20 …- 20 …

Họ và tên……………………………………………………………
Khóa học:…….. Ngành học: …..……………………...Mã ngành 
Các học phần đã đăng ký được (đã được duyệt) 
Tổng số tín chỉ đã đăng ký được:
Các học phần chưa đăng ký được, đề nghị xếp nhóm lớp học phần
Tổng số tín chỉ đề nghị xếp lớp:
 

Đồng bộ tài khoản