Mẫu đơn xin gia hạn học phí

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 12 tài liệu

0
259
lượt xem
4
download
Xem 12 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin gia hạn học phí

Mô tả BST Mẫu đơn xin gia hạn học phí

Thư viện elib giới thiệu đến bạn BST Mẫu đơn xin gia hạn học phí để giúp các bạn biết cách trình bày, biết các thông tin cần thiết khi viết Mẫu đơn xin gia hạn học phí. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin gia hạn học phí

Đây là một trong những mẫu đơn trích từ BST Mẫu đơn xin gia hạn học phí. Các bạn có thể xem trực tiếp tại Website elib.vn hoặc có thể download về làm tài liệu tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

ĐƠN XIN GIA HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ
(Lưu hành nội bộ)
Kính gửi: Ban Giám Hiệu Trường TCCN Tôn Đức Thắng

 

Tôi tên:
Mã SV: Lớp: Khóa:
Hệ đào tạo chính quy tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Hộ khẩu thường trú:
Địa chỉ liên lạc thuận tiện nhất:…
Điện thoại cố định: ………………………Di động
Tổng số tiền xin gia hạn trong Học kỳ ………. năm học
Bằng số: đồng.
Bằng chữ:
Kính xin nhà trường cho phép được gia hạn đóng học phí đến
Lý do ( kèm minh chứng ):

Tôi xin cam đoan sẽ nộp đủ tiền học phí cho nhà trường đúng thời gian nêu trên. Nếu vi phạm tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành.
Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu.

Xác nhận của phụ huynh Tp. HCM, ngày ….. tháng ….. năm …..
…………………………… Người làm đơn
…………………………… ( Ký tên và ghi rõ họ tên )
……………………………
……………………………

Xác nhận của địa phương về Ý kiến của BGH nhà trường
khó khăn như trên là đúng ……………………………
…………………………… ……………………………
…………………………… ……………………………
…………………………… ……………………………
 

Đồng bộ tài khoản