Mẫu đơn xin gia hạn thời gian hoàn thành chương trình đào tạo/bồi dưỡng/công tác

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
43
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin gia hạn thời gian hoàn thành chương trình đào tạo/bồi dưỡng/công tác

Mô tả BST Mẫu đơn xin gia hạn thời gian hoàn thành chương trình đào tạo/bồi dưỡng/công tác

Đa dạng các loại mẫu đơn hành chính dành cho ngành giáo dục tại đây như bộ sưu tập Mẫu đơn xin gia hạn thời gian hoàn thành chương trình đào tạo/bồi dưỡng/công tác sẽ giúp bạn dễ dàng và thuận tiện sử dụng khi cần. Các mẫu đơn được biên soạn theo chuẩn biểu mẫu văn bản sẽ là tài liệu hay dành cho bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin gia hạn thời gian hoàn thành chương trình đào tạo/bồi dưỡng/công tác

Mẫu đơn xin gia hạn thời gian hoàn thành chương trình đào tạo/bồi dưỡng/công tác và mẫu đơn khác đều được eLib.vn sắp xếp theo hệ thống khoa học, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và sử dụng hiệu quả các mẫu đơn từ liên quan về giáo dục và đạo tạo bạn đang cần.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO/BỒI DƯỠNG/CÔNG TÁC


Kính gửi:

- Ban Giám hiệu
- Phòng Quản trị Nhân sự;
- Đơn vị…………………….

 

Tôi tên:………………………………………
Đơn vị: ……………………...........................
Tôi được cử tham gia học sau đại học theo Quyết định số ………….ngày ……………của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ................................. về việc……………….................................
…………………………..…………………………………………………………….…..………
Nay tôi kính đơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (Đơn vị) cho tôi được gia hạn thời gian đào tạo,
Lý do:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
(Đính kèm văn bản chấp thuận cho gia hạn thời gian đào tạo có xác nhận của cơ sở đào tạo)
Với lý do nêu trên, tôi kính trình Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (đơn vị) chấp thuận cho tôi được gia hạn thời gian học……................. tháng (từ………..đến……….). Tôi cam kết sẽ cố gắng hoàn thành chương trình học theo thời gian nêu trên. Nếu không thực hiện đúng cam kết, tôi xin tự túc các phần kinh phí đối với những ngày vượt thời gian cho phép.
Kính mong Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (đơn vị) xem xét, chấp thuận.
Xin trân trọng kính chào!

............., ngày tháng năm

HIỆU TRƯỞNG            PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ     ĐƠN VỊ             KÍNH ĐƠN

 

Đồng bộ tài khoản