Mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 7 tài liệu

0
50
lượt xem
0
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài

Mô tả BST Mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài

Đa dạng các loại mẫu đơn hành chính dành cho ngành giáo dục tại đây như bộ sưu tập Mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài sẽ giúp bạn dễ dàng và thuận tiện sử dụng khi cần. Các mẫu đơn được biên soạn theo chuẩn biểu mẫu văn bản sẽ là tài liệu hay dành cho bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài

Hy vọng rằng BST Mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài sẽ giúp bạn có thêm tư liệu tham khảo và hoàn thành đơn một cách nhanh nhất.

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường …….;
- Phòng Tổ chức – Hành chính;
- Khoa:……………………….;
- Bộ môn……………………


Tên tôi là:
Đơn vị công tác:
Bộ môn:
Quốc gia đến học:
Tên trường đến học: Khoa:
Trình độ đào tạo:chuyên ngành:
Tổng thời gian đào tạo: ngày nhập học:
Kinh phí đào tạo:
Lý do xin gia hạn:


Thời gian xin gia hạn:
Kinh phí trong thời gian gia hạn (nếu tự túc phải nói rõ, nếu cơ sở đào tạo nước ngoài đài thọ phải có giấy tờ xác nhận có tính pháp lý):

Nay tôi viết đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Tổ chức – Hành chính, Ban chủ nhiệm Khoa, Bộ môn xem xét giải quyết các thủ tục cho tôi được gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu theo nguyện vọng.
Tôi xin trân trọng cảm ơn.


Địa chỉ liên lạc:
Địa chỉ thư tín (ghi rõ ràng, đầy đủ, chi tiết):...................................................
..........................................................................................................................
Email: ...............................................................................................................
ĐT....................................................................................................................

............., ngày ..... tháng ..... năm ......
Ý kiến của Trưởng Khoa Người làm đơn ký và nghi rõ họ tên

 

 

Ý kiến của Trưởng Bộ môn

Đồng bộ tài khoản