Mẫu đơn xin hoãn bảo vệ tốt nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
123
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin hoãn bảo vệ tốt nghiệp

Mô tả BST Mẫu đơn xin hoãn bảo vệ tốt nghiệp

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ sưu tập Mẫu đơn xin hoãn bảo vệ tốt nghiệp nhằm giúp quý bạn đọc tham khảo để biết cách viết đơn, viết các biểu mẫu liên quan đến thủ tục hành chính. Chúng tôi đã tập hợp thành bộ sưu tập, sẽ giúp quý bạn đọc dễ dàng tìm kiếm và download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin hoãn bảo vệ tốt nghiệp

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu được tổng hợp trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin hoãn bảo vệ tốt nghiệp. Đồng thời, bạn cũng có thể xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Hoặc download về làm tư liệu tham khảo hoặc sử dụng khi cần.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần thơ, ngày tháng năm 200

ĐƠN XIN GIA HẠN BẢO VỆ LUẬN VĂN
TỐT NGHIỆP CAO HỌC

Kính gởi: - Phòng Đào tạo;
               - Ban Chủ Nhiệm Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng.

Họ tên học viên: ..................................................................................
Ngành học: .......................................... Lớp/ khóa: ............................

Tên đề tài tốt nghiệp: ..........................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Giáo viên hướng dẫn: ........................................................................

Nay tôi làm đơn này kính xin Quý đơn vị cho phép tôi được gia hạn thời gian bảo vệ luận văn của mình cho đến ngày…….tháng …….năm…….
Lý do: ................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Ý kiến giáo viên hướng dẫn:

Trân trọng kính chào./. 

Đồng bộ tài khoản