Mẫu đơn xin hoãn đóng học phí

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 12 tài liệu

0
325
lượt xem
0
download
Xem 12 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin hoãn đóng học phí

Mô tả BST Mẫu đơn xin hoãn đóng học phí

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ sưu tập Mẫu đơn xin hoãn đóng học phí nhằm giúp quý bạn đọc tham khảo để biết cách viết đơn, viết các biểu mẫu liên quan đến thủ tục hành chính. Chúng tôi đã tập hợp thành bộ sưu tập, sẽ giúp quý bạn đọc dễ dàng tìm kiếm và download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin hoãn đóng học phí

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin hoãn đóng học phí. Và vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, bạn còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào website eLib.vn của chúng tôi.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
====================
ĐƠN XIN HOÃN NỘP HỌC PHÍ

Học kỳ: ……... Năm học: ……………

Kính gửi: Phòng Công tác sinh viên
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Họ và tên: Mã số sinh viên: ………………
Sinh ngày: Lớp ……………………
Xin hoãn nộp học phí đến ngày:
Lý do:

Em xin cam đoan sẽ nộp đủ học phí theo đúng thời hạn trên, nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hà Nội, ngày ..tháng.. năm 20..
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
 

Đồng bộ tài khoản