Mẫu đơn xin hoãn học quân sự

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 3 tài liệu

0
582
lượt xem
12
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin hoãn học quân sự

Mô tả BST Mẫu đơn xin hoãn học quân sự

Nhằm giúp quý bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức khi viết các loại đơn, biểu mẫu liên quan quan đến thủ tục hành chính, chúng tôi xin giới thiệu bộ sưu tập Mẫu đơn xin hoãn học quân sự. Các mẫu đơn, biểu mẫu văn bản trong bộ sưu tập này được trình bày theo đúng quy cách được quy định. Mời quý bạn đọc tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin hoãn học quân sự

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin hoãn học quân sự. Quý bạn đọc cũng có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải các mẫu đơn, biểu mẫu này về sử dụng khi cần thiết.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN TẠM HOÃN HỌC
HỌC PHẦN QUÂN SỰ

Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế
- Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Kinh tế

 

Tôi tên là:......................................................... Sinh viên lớp: ...............................
Sinh ngày:......................................Nơi sinh:...........................................................
Chuyên ngành:............................................ Khoa: ..........................................
Mã số sinh viên: ......................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:.................................................................................................
..................................................................................................................................
Số điện thoại liên lạc: Cố định......................... Di động .........................................
Tôi làm đơn này kính xin Quý Cấp cho tôi được tạm hoãn học Học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh cùng với Lớp ......................... của Trường học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh trường Quân sự Quân khu 5, thời gian từ ngày ......................... đến ngày ..........
Vì lý do: ........................................................................................................

Nếu được chấp thuận, tôi xin cam kết sẽ tự nguyện sắp xếp thời gian để học Học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh trong quá trình học tập sau này và bảo đảm đủ Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh khi xét tốt nghiệp ra Trường.
Trân trọng cám ơn.

Đà Nẵng, ngày____tháng___năm 20___
Xác nhận của Trường ĐH Kinh tế Người làm đơn

Đà Nẵng, ngày___tháng __năm 20__ (ký và ghi rõ họ tên)
HIỆU TRƯỞNG

 

Đồng bộ tài khoản