Mẫu đơn xin hoãn thi

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 30 tài liệu

0
825
lượt xem
1
download
Xem 30 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin hoãn thi

Mô tả BST Mẫu đơn xin hoãn thi

Mời các bạn cùng tham khảo BST Mẫu đơn xin hoãn thi được thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp dưới đây. Đến với BST này, các bạn sẽ biết cách viết, cách trình bày một lá đơn theo đúng quy định. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin hoãn thi

Đây là một trong những mẫu đơn được trích từ BST Mẫu đơn xin hoãn thi. Các bạn cùng tham khảo nhé!

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN HOÃN THI HỌC KỲ

Kính gửi: - Phòng Đào tạo Trường.........................................
- Ban chủ nhiệm khoa:…………………………...
- Giảng viên bộ môn:..........……………………

 

Em tên là :..............................................................Ngày sinh : ..............................................
Lớp sinh hoạt : ............................... Mã số SV :.....................................................................
Nay em viết đơn này xin nhà trường cho em được hoãn thi học kỳ học phần: ……………...……………………………………………………, thuộc học kỳ ……… năm học: 20……..- 20..........
Lý do: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..(có minh chứng kèm theo)
Cụ thể học phần xin hoãn thi như sau:

TÊN HỌC PHẦN SỐ TÍN CHỈ NHÓM
HỌC PHẦN ĐIỂM GIỮA KỲ GIỜ/
NGÀY THI

Em xin hứa sẽ tuân theo mọi quy định chung của nhà trường về việc xin hoãn thi cũng như xin thi bổ sung khi có điều kiện.
Ý kiến của GVCN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 


Ý kiến của giảng viên bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên) ............, ngày ........ tháng ....... năm 20…
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ý kiến của BCN khoa
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ý kiến của Lãnh đạo Phòng Đào tạo
(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: - Sinh viên phải tự theo dõi lịch thi của những học phần đã xin hoãn thi, đăng ký thi bổ sung kịp thời khi có điều kiện. Nộp đơn xin thi bổ sung tại phòng Đào tạo trước khi thi ít nhất 1 tuần
- Sinh viên phải giữ đơn này, kèm theo các minh chứng cho lý do xin hoãn thi khi nộp đơn xin thi bổ sung

Đồng bộ tài khoản