Mẫu đơn xin hoãn thi hết môn

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 6 tài liệu

0
521
lượt xem
1
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin hoãn thi hết môn

Mô tả BST Mẫu đơn xin hoãn thi hết môn

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu văn bản, các biểu mẫu để trau dồi cho mình khả năng viết các loại đơn, các loại văn bản cần thiết trong cuộc sống. Elib.vn đã sưu tầm và tổng hợp nhiều mẫu đơn xin hoãn thi hết môn trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin hoãn thi hết môn. Mời quý bạn đọc tham khảo hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin hoãn thi hết môn

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin hoãn thi hết môn. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Hoặc download về sử dụng hoặc tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống website eLib.vn của chúng tôi.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HOÃN THI HẾT MÔN

Họ và tên (Viết chữ in hoa) : …………………………… Ngày sinh: …….….……
Mã số sinh viên: ………………………. Lớp: .……………………………….…
Em xin hoãn thi kỳ thi chính các môn học sau:
STT/ Tên môn học/ Mã môn học/ Học kỳ-Năm học/ Ngày thi


Lý do xin hoãn thi (bị ốm, trùng lịch thi, phải đi công tác đột xuất v.v…):................
…………………………………………………………………………………..…….......
Em làm đơn này và nộp kèm (giấy xác nhận của Bệnh viện, chính quyền địa phương v.v…):….
…………………………………………………………………….
Kính đề nghị Ban chủ nhiệm khoa, nhà trường cho em được hoãn thi kỳ thi chính và được dự thi vào kỳ thi phụ (nếu có).
Hà Nội, ngày tháng năm 20…

Sinh viên viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Đồng bộ tài khoản