Mẫu đơn xin hoãn thi học phần

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 19 tài liệu

0
547
lượt xem
2
download
Xem 19 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin hoãn thi học phần

Mô tả BST Mẫu đơn xin hoãn thi học phần

Mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu đơn, biểu mẫu trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin hoãn thi học phần để nắm được cách viết các loại đơn, biểu mẫu đúng theo quy định. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập nhằm giúp quý bạn đọc tìm kiếm nhanh và download dễ dàng. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin hoãn thi học phần

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Mẫu đơn xin hoãn thi học phần. Và vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, các bạn còn có thể download về sử dụng hoặc tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn của chúng tôi.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN XIN TẠM HOÃN THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Kính gửi:
- Ban Giám hiệu trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
- Khoa
- Phòng Đào Tạo

Tôi tên là: MSV:
Lớp: Khoa:
Nay tôi viết đơn này xin phép lãnh đạo Nhà trường cho tôi được hoãn kỳ thi kết thúc môn học: ...
Ngày thi: ................. Học kỳ: ...... năm học: 20.... - 20......
Lý do:
Tôi sẽ tuân theo mọi quy định của Nhà trường về việc xin hoãn thi kết thúc môn học hoặc xin được thi vào đợt thi khác (nếu có) theo lịch thi của Khoa.
Kính mong lãnh đạo nhà trường xem xét giải quyết.

Đồng Nai, ngày ........ tháng ......... năm 20........
Ý kiến của lãnh đạo Khoa
Người viết đơn

 

 

Ý kiến của Phòng Đào tạo

 


Ý kiến của Ban Giám hiệu

 

Đồng bộ tài khoản