Mẫu đơn xin hoàn trả học phí

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 4 tài liệu

0
92
lượt xem
0
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Mẫu đơn xin hoàn trả học phí

Mô tả BST Mẫu đơn xin hoàn trả học phí

Với mong muốn giúp bạn viết Mẫu đơn xin hoàn trả học phí theo đúng khuôn mẫu quy định, thư viện eLib đã sưu tầm và chọn lọc tạo thành BST Mẫu đơn xin hoàn trả học phí. Mong rằng, BST này cùng nhiều mẫu đơn khác có trên thư viện eLib sẽ giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính theo đúng yêu cầu.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Mẫu đơn xin hoàn trả học phí

Mời các bạn cùng tham khảo 1 mẫu đơn trích từ BST Mẫu đơn xin hoàn trả học phí để biết cách viết, cách trình bày đơn theo đúng yêu cầu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN
HOÀN TRẢ HỌC PHÍ VÀ PHÍ NHẬP HỌC ĐẦU NĂM

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang

 

Tôi tên: ……………………………………………………………………
Ngày sinh: ……/……./…………………Nơi sinh: ………………………
Mã số sinh viên:…………………………Lớp: ……………………………
Ngành……………………………………Khóa……………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………
Nay tôi làm đơn này kính trình Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang cho tôi được nhận lại tiền học phí và lệ phí nhập học đã nộp đầu năm.
Tổng số tiền là:……..………..đ
(Viết bằng chữ: ……………………………………...…………………….)
Lý do: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét giải quyết./.

….. . ngày tháng năm 20..
Người viết đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ý kiến Trưởng phòng Tài vụ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
Kính đề nghị Hiệu trưởng duyệt chi trả….% với số tiền là………………..đ
(bằng chữ :……………………………..
………………………………………….)

Ghi chú: Kèm theo đơn này là biên lai thu học phí và các giấy tờ khác có liên quan
 

Đồng bộ tài khoản